Digital transformation & förflyttning

COMPARE

Varumärkesförflyttning och digital transformation med nationellt erkännande

Efter en omfattande affärsutvecklingsprocess med ledorden digital utveckling, framtidsfokus och innovation står nya Compare klart. Med en varumärkesförflyttning och ny varumärkesplattform, starkare och tydligare erbjudande, flera nya digitala plattformar och den nationellt erkända Be Digital metoden är Compare nu redo för framtiden.

Kort om Compare

Compare är ett kluster som samlar de företag, organisationer och individer som tillsammans och långsiktigt vill utveckla Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets.

Beyond tomorrow

Compare har ett omfattande uppdrag, vilket i sig är en utmaning att kommunicera. Den nya varumärkesplattformen och de nya digitala plattformarna hade därför ett viktigt uppdrag i att tydliggöra erbjudandet. Således var detta inte enbart ett kommunikationsuppdrag, utan en transformation mot ett digitaliserat och ett framtidssäkrat varumärke, laddat med värde för medlemmarna.

Gedigen och beprövad process

Varumärket togs fram genom en gedigen process där en av framgångsfaktorerna var att få del av medlemmarnas förväntningar och önskemål tidigt i resan. Detta gjordes genom en enkät och djupintervjuer som skapade ett engagemang hos medlemmarna. Resultatet analyserades och presenterades för Compares styrelse för att skapa samsyn i arbetet framåt.

Detta arbetet följdes även upp med en varumärkesworkshop. Ytterligare genomfördes research av omvärld, konkurrenter samt trender. Allt material analyserades och lade grunden till det nya varumärket – belyst ur alla aspekter. Inte minst ur framtidsperspektivet.

Resultatet blev Beyond tomorrow. En varumärkesplattform med rötterna i Compares värdegrund, blicken mot visionen och företagen i fokus. Helt ny grafisk profil togs fram med ny logotyp, färger, illustrationer, bildmanér mm. Allt med rötterna i kommunikationskonceptet Beyond tomorrow.

“Vårt arbete med att paketera och tydliggöra vårt erbjudande, ta fram en ny varumärkesplattform, grafisk profil och hemsida har resulterat i ett större engagemang och en positiv respons, både hos befintliga medlemmar och nya, samt samarbetspartners. Antal följare i sociala medier och trafiken på webben har ökat. Det är allt fler medlemmar som själva publicerar nyheter och lediga jobb på compare.se i samband med att vi utvecklat Compare Inside, en digital portal där medlemmarna själva kan logga in och hantera sin medlemssida på compare.se”, säger Lise Bergqvist, Communications Manager på Compare.

Nya innovativa digitala plattformar

Tillsammans med Compare har vi tagit fram tre nya digitala plattformar.

  • Den nya webbplatsen compare.se som med en helt ny användarupplevelse sticker ut och skapar värde för medlemmarna.
  • Lekfullt och engagerande koncept med innovativ design för det digitala guidnings- och matchningsverktyget be-digital.se
  • Digitalwellarena.se – en samlingsplattform för offentlig sektor, akademi, civilsamhälle, entreprenörer och näringsliv som syftar till att utveckla digitala lösningar som ökar vår självförmåga att leva ett hälsosammare liv.

Arbetet har inneburit omfattande processer med effektkartläggningar, designprototyper och användartester. Allt för att skapa användarvänliga plattformar som ger resultat.

Be Digital – en av åtta framgångsexempel i Sverige

Målet var att skapa en plattform som var enkel att ta till sig, även om man är en nybörjare inom digitalisering. Att inspirera och öka kunskapen om digitalisering på ett enkelt, interaktivt sätt samt att hitta rätt leverantör som kan stötta i digitaliseringsresan.

Resultatet blev en användarvänlig och pedagogisk lösning som lockar till lärande. Utifrån Digital Journeys evidensbaserade modell, som Advant är certifierade inom, skapades en digitaliseringsguide med användarupplevelsen i fokus. Besökaren ställs inför ett digitalt mognadstest och kan benchmarka sitt resultat med övriga besökares. Företagens behov matchas med leverantörer av tjänster, får tillgång till en konkret verktygslåda och motiveras med lyckade exempel från verkligheten.

Be digital-konceptet har blivit utsett som ett av åtta nationellt goda exempel av Tillväxtverket på ett framgångsrikt sätt att jobba med företags digitala utveckling.

“Med vår ökade digitala närvaro har vi nått nya målgrupper som vi tidigare inte kommunicerat med, som valt att engagera sig i Compares satsningar på olika sätt eller bli medlemsföretag, både från Värmland och nationellt. Den interna stoltheten hos Compares medarbetare har ökat och vi lockar kompetens som själva hör av sig ang jobbmöjligheter inom Compare, både från Värmland och nationellt”, säger Lise Bergqvist, Communications Manager på Compare.

Vi är mycket nöjda över de digitala satsningar som vi gjort tillsammans med Advant, med stor erfarenhet och kunskap kring kommunikation och digitala lösningar har de överträffat våra förväntningar flera gånger

Lise Bergqvist

Communications Manager, Compare

Nyhetsbrev