Design som verktyg för att lära sig mer om tjänstepensionen ITP

COLLECTUM

Som designpartner till Soleil fick vi vara med och ta fram ett nytt koncept och en ny design för collectum.se. Vi använde design som verktyg för att guida besökaren som vill lära sig mer om tjänstepensionen ITP.

Modulbaserad & tillgänglighetsanpassad design

Resultatet blev en helt ny webbplats (byggd med SiteVision) med förbättrad informationsstruktur och navigationskoncept med tydliga ingångar för privatpersoner och företag. Vi skapade mer överblickbara sidor där besökaren först får en kort sammanfattande information för att sedan kunna fördjupa sig genom att klicka ut fördjupande innehåll. På så sätt skapades en bra överblickbarhet även från mobila enheter.

Vi har byggt en modulbaserad design så att Collectum enkelt och flexibelt kan bygga upp sina innehållssidor utifrån behov. Stor kraft på har lagts på mobilanpassning.

Ett angreppssätt har varit att arbeta mycket med grafiska komponenter för att göra det intressant för besökaren att titta på innehållet. Resultatet blev en tillgänglighetsanpassad design som granskats av extern tillgänglighetsexpert.

Vi är väldigt nöjda med vår nya webbplats och i arbetet har vi låtit Advant få stort utrymme kring designen. Samarbetet med Advant har fungerat mycket bra och Johanna och Anders har varit lyhörda på återkoppling både från oss och våra rådgivare inom tillgänglighet.

Hanna vK Hällkvist

Marknad och kommunikation

Nyhetsbrev