Bli den du vill

KARLSTADS KOMMUN

Spela videoklipp

En samskapad och modern kampanj ger bättre slutresultat

Kampanjen Bli den du vill samskapades för att stärka bilden av Karlstads kommuns gymnasieskolor som det självklara alternativet och underlätta för högstadieeleverna vid gymnasievalet. Resultatet blev en framgångsrik och årligen återkommande kampanj som skräddarsytts med målgruppens behov och kanaler i fokus.

Kort om Karlstads kommun

I Karlstads kommun finns det åtta högstadieskolor och tre gymnasieskolor som drivs i kommunens egen regi. Det är viktigt för Karlstads kommun att den kommunala gymnasieskolan fortsätter vara konkurrenskraftig och det pågår ett löpande arbete för att utveckla och utvärdera verksamheterna.

Ett fritt gymnasieval ställer högre krav på att vara attraktiv

Utmaningen var att skapa en kampanj med utgångspunkt i målgruppens tankar och behov inför sitt gymnasieval och med målet att få fler att söka till de kommunala gymnasieskolorna. Kampanjen skulle kännas modern, rikta sig till målgruppen och stå sig stark i konkurrensen med de privata gymnasieskolornas marknadsföring.

Målgruppens mobilanvändande och kanaler blev stommen i kampanjen

För att få ett så bra resultat som möjligt gjorde vi ett rejält förarbete. Med utgångspunkt i vår erfarenhet av liknande projekt samt forskning och statistik byggde vi en serie workshops med målet att få fram högstadie- och gymnasieelevers syn på den privata kontra den kommunala gymnasieskolan. På så vis fick vi eleverna delaktiga i utformandet av själva kampanjen för att säkerställa att målgruppen skulle kunna identifiera sig med kampanjen och kampanjens budskap.

Resultatet visade att de flesta eleverna har ett stort förtroende för den kommunala gymnasieskolan, men att den kan kännas lite trist, stel och tråkig. För eleverna var det viktigt med ett brett urval av program, att kunna kombinera intressen med utbildning och att inte behöva bestämma sig redan nu vad de vill bli i framtiden. Det var viktigt för oss att inte bara utgå från rapporter och statistik för att få veta hur vi skulle nå ungdomarna men redan våren 2017 var det tydligt att ALLA elever hade Snapchat och 95 % hade Instagram samtidigt som resultatet även visade att kidsen fortfarande tycker att trycksaker fungerar bra som komplement till andra informationskanaler.

Vår målgrupp (högstadieelever i Karlstads kommun) är en kräsen målgrupp som lever med sin mobil i handen. För att nå dem på bästa vis valde vi att efterlikna deras värld. Resultatet blev snygga och moderna porträttfoton på elever från alla olika program, ambassadörer som andra elever kan identifiera sig med. Med ett Snapchat- och Instagramaktigt manér ritade vi sedan upp olika yrken på bilderna tillsammans med kampanjbudskapet ”Bli den du vill”. 

Oavsett vem du är ger Karlstads kommuns gymnasieskolor dig alla möjligheter för att nå dina drömmars mål. Profilen blev väldigt tydlig med en stark igenkänning som lätt kunde återanvändas och anpassas för flera olika medier och kanaler. Kampanjen porträtterar ungdomar som går på någon av de kommunala gymnasieskolorna och deras drömmar för framtiden. Den lanserades på Gymnasieforum 2017 i form av en kampanjwebb, monterkoncept, affischer, fotobås och en tävling i sociala medier men har genom åren uppdaterats med nya kampanjfoton, reklamfilm, annonser, stortavlor, buss-TV och bioreklam.

Kampanjen har nått stora framgångar i sociala medier och det har enligt rapporter aldrig tidigare varit så många besökare på gymnasieskolornas Öppet Hus som under hösten/vintern 2019.

 

Proffsigt, positivt, snabbt och lättsamt är ord som beskriver Advants arbete och attityd.

David Falk

Kommunikatör, Karlstads kommun

Nyhetsbrev