Årets julklapp

MSB

Framgångsrik lansering av krislådan som Årets julkapp

Efter att MSB skickat ut broschyren “Om krisen eller kriget kommer” till alla hushåll i Sverige lanserade vi krislådan som Årets julklapp i en framgångsrik nationell kampanj i sociala medier som kostnadseffektivt både nådde en stor räckvidd och drev mycket trafik till en landningssida.

Kort om MSB


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. MSB företräder det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Viktigt att höja unga vuxnas medvetenhet om krisberedskap

MSB ville skapa medvetenhet om krisberedskap i hemmet genom att genomföra en riktad informationskampanj till målgruppen som upplevs svårast att nå. Unga vuxna män och kvinnor i åldern 20-35 år. Det var av vikt att få ut budskapet om hur man bäst förbereder sig inför att en kris inträffar. Målet var att få så många som möjligt i målgruppen att bli medvetna om vikten av att ha en krislåda i hemmet och vad man kan göra för att klara av en krissituation.

Stor genomslagskraft med testat och kanalanpassat innehåll

Tillsammans med MSB tittade vi på vilka möjligheter som fanns att lansera krislådan som Årets julklapp och vi såg en möjlighet att gå ut med ett pressmeddelande och sätta igång kampanjen innan HUI hade hunnit lansera årets julklapp tillsammans med sin årliga julhandelsprognos.

I en genomförd medievalsanalys kartlade vi i vilka mediekanaler målgruppen skulle ta emot reklamen bäst utifrån syfte, målsättningar och budget. Utifrån målgruppens användarbeteende valde vi att fokusera på Facebook, Instagram, Snapchat och Youtube. Alla kanaler spelar en viktig roll i strategin där nyckeln är att få ett samspel mellan kanalerna för att bygga räckvidd och kännedom. Målet med trafiken var att driva den till en av MSB:s webbplatser.

I vanliga fall är du van att se någon dyrare julklapp som exempelvis en mobiltelefon snyggt stylad och fotograferad. Vi valde istället att skapa ett kanalanpassat material där basinnehåll från krislådan fick utgöra galjonsfigurerna i kampanjen. Vi snackar svarta sopsäckar, burkpotatis och konservburkar. Vi passade även på att skapa rörligt material genom stop-motion och tillhörande julmusik.

Vi lever i ett föränderligt klimat där översvämningar, skogsbränder och IT-störningar blir allt vanligare. Att förbereda någon man tycker om, är för oss årets viktigaste julklapp så huvudbudskapet blev “En julklapp vi hoppas du inte får användning av” med uppmaningen “Ge bort en krislåda och förbered någon du tycker om” och hänvisning till dinsäkerhet.se.

Under annonserings perioden lärde vi känna användarna och deras beteende så att vi kunde segmentera målgrupper och via A-B-tester ta reda på vilket innehåll som engagerar mest. Vi har använt oss av en dynamisk marknadsföring där vi aktivt går in och flyttar om budget till de kanaler där materialet tas emot bäst. Vi har jobbat med beteendestyrning och konvertering för att uppnå uppsatta mål.

Målgruppen tog emot budskapet mycket väl på alla plattformar och vi har i stor utsträckning lyckats engagera både män och kvinnor inom önskad åldersgrupp. Därför har kampanjen varit både lyckad både vad gäller producerad material och kostnadseffektivitet med totalt över sju och en halv miljon kontakter/exponeringar.

 
Spela videoklipp

Nyhetsbrev