Allt våld syns inte

KARLSTADS KOMMUN

En synlig kampanj om osynligt våld

Med fokus på det osynliga skapade vi en kampanj för att synliggöra det hemska som sker i hemmets dolda vrår. En kampanj som både är viktig och tragisk på samma gång.

Våld i nära relationer är ett problem som många människor lever med i sin vardag. Karlstad kommuns socialtjänst hjälper dessa människor med en rad olika insatser. Tyvärr är det inte alla som vet om det. Nu ville kommunen göra en insats för att öka medvetandet om att hjälp finns att få och vart en ska vända sig för att få stöd.

Nyhetsbrev