Beställa webb – så lyckas du!

Har det blivit dags att bygga om eller ersätta er webb? Här ger vi dig våra bästa tips på vad du behöver tänka på och vad du absolut inte ska hoppa över för att lyckas med projektet!

Att bygga om eller skapa en ny webb är inget man gör på en fikarast, och det krävs oftast mer eftertanke än vad man kanske kan tro. Men vad behöver du egentligen tänka på för att inte gå vilse när du upphandlar eller beställer av en webbyrå?

Undvik misstagen!

Det är väldigt vanligt att man vill gå direkt på lösningen, men då är risken stor att man missar målet. För att få de resultat du vill ha måste du först sätta ett tydligt syfte med webben och mätbara mål för att sedan undersöka behoven hos de som ska besöka och använda den.

Det är också vanligt att missa helheten, att det är flera beståndsdelar som gör hela upplevelsen. Först och främst måste besökaren få reda på att du finns, sedan ska hen besöka webben och väl där ska hen göra det du vill att hen ska göra. Det låter kanske självklart, men det är lätt att missa.

För att undvika den här typen av misstag (misstag som är väldigt vanliga) är det alltid en god idé att göra ett gediget förarbete redan innan du beställer eller gör en upphandling. Man kan likna det vid att bygga ett hus: utan en ritning blir det både svårt att bygga, beställa material och anlita hantverkare!

Undvik misstagen när du beställer webb

Effektkartläggning

Så, hur gör man för att få till den där ”husritningen”? Ja, den första frågan du bör ställa dig är ”varför?”. Varför ska du ha webben, vilka mätbara effekter vill du få ut av den? Nästa fråga är ”hur?” – hur ska webben designas och byggas utifrån besökarens behov? Och den tredje frågan – ”vad?”. Vad blir resultatet och vad ska byggas? När de tre frågorna besvarats kan du gå vidare till lösningarna!

En riktigt bra metod att göra detta på är att göra en så kallad effektkartläggning. Det brukar vara en bra garant på att din webb eller dina digitala tjänster skapar verksamhetsnytta och ger dig nöjda besökare. Kartläggningen belyser vilka effekter man vill uppnå och är en kostnadseffektiv investering i början av projektet som i slutändan kan spara både tid och pengar. Resultatet av kartläggningen blir en så kallad effektkarta som har många fördelar, bland annat:

 • Det blir tydligt för ledningen varför projektet ska göras. Det gör det också enklare för dig som ska motivera själva investeringen.
 • Internt får ni en klar bild av vad som ska göras och hur allt hänger samman. Mer tydlighet och mindre frågetecken, kort sagt. På så vis blir det också enklare att förankra projektet internt, exempelvis hos ledningen.
 • De externa konsulter som ska bygga webben eller tjänsten får också en tydlig bild vad som ska göras. Missförstånden minimeras och onödiga extrautgifter undviks.

Budgetera rätt och var ödmjuk – det lönar sig

Självklart är det inte gratis att bygga en ny webb, ett så pass omfattande arbete kräver sina resurser – både i plånboken och i personalstyrka. Hur mycket pengar du kan lägga vet bara du själv, men var tydlig med vilken budget du har. Det viktigaste är att du inte missar något när du väl sätter din budget och att du har koll på vad pengarna faktiskt ska räcka till. Det kan exempelvis vara klokt att dela in budgeten i olika steg och utifrån effektkartan börja satsa på det som du tror ger mest effekt. Därefter kan du bygga på år efter år. Var också realistisk: vad kan du egentligen förvänta dig utifrån den budget du har?

En annan fråga du måste ställa dig är hur mycket ni klarar av själva och vad ni faktiskt behöver hjälp med. Var lite självkritisk, har ni verkligen tillräcklig kompetens på vissa områden? Vad hinner ni själva med och inte? Något som ofta glöms bort är det viktiga innehållsarbetet. Att skapa bra innehåll är A och O, och det kräver såväl tid som kunskap för att skriva texter som får besökaren att agera på webben. Små nyanser och ordval kan göra stor skillnad. Vi har sett flertalet fall där just innehållsarbetet underskattats, vilket har lett till onödiga förseningar och webbar som inte presterat så bra som de borde. Kort sagt: glöm inte innehållet!

Vad kostar en webb?

Hur mycket en webb kostar beror självklart på hur omfattande arbete som krävs, vad du kan göra själv och vilken byrå du frågar. Att sätta en prislapp är därför väldigt svårt eftersom kostnaden kan ligga på allt mellan 50 000 och flera miljoner kronor. Det här är dock inte det mest relevanta, det viktiga är vad ni ska ha er webb till och vilken budget ni har. Börja hellre småskaligt och bygg på – lansera, lär er vad som fungerar och vidareutveckla löpande.

Glöm inte helheten!

Som vi beskrev tidigare behöver webben självklart driva trafik i form av besökare. Och inte vilka besökare som helst, utan rätt besökare. Säljer du en produkt är det såklart av största vikt att potentiella kunder besöker webben, är du en myndighet som vill nå ut med en viss typ av information vill du såklart att medborgarna går in och läser. För att inte tappa helheten kommer här några punkter som kan vara bra att ha med sig:

 • Det är viktigt att webben är sökmotoroptimerad för att hamna så högt upp bland sökresultaten på Google som möjligt. Att tänka SEO redan från start är att föredra så att allt från rubriknivåer och alt-texter till struktur, teknik och användarupplevelse är så optimerat som möjligt.
 • Ska webben marknadsföras på något vis? Sökmotoroptimering är en sak, men det kan också vara klokt att fundera på exempelvis Google Ads och/eller sociala medier.
 • Hur ser innehållet ut på webben? Har du rätt rubriker, relevanta texter, videor och bilder som förstärker och kompletterar budskapet och får besökaren att agera? Vem tar fram materialet
 • Tillgänglighetsanpassa! Oavsett om du är en offentlig verksamhet som redan har krav på dig, eller om du är en privat aktör, gynnas alla av att din webb är tillgänglighetsanpassad så att alla kan ta del av din webb.
 • Bygg varumärke samtidigt som du är tillgänglig. Tyvärr blir många webbar allt mer platta och uttryckslösa. Vi menar att det går alldeles utmärkt att skapa en tillgänglig webb som bygger ditt varumärke med en unik identitet!
Glöm inte helheten när du bygger webben

Förbättra och utveckla löpande

Något som är lätt att glömma, särskilt i inledningsskedet och när man budgeterar, är själva förvaltningen och vidareutvecklingen av webben. Det är ju faktiskt vid lansering som det verkliga arbetet börjar, då webben ska hållas uppdaterad och aktuell, utan driftstörningar och fel. För att upprätthålla det krävs dels att du har personal som sköter webben, dels att du budgeterat för drift- och servicekostnader. nu ska du löpande förbättra webben och öka de effekter du får ut av den. Lite förenklat går det att jämföra med ett bilköp: när bilen väl är köpt behöver du också ha råd att tanka bilen, serva den och laga eventuella fel som kan uppstå. Att sköta en webb är ett ständigt pågående arbete som måste få ta sin tid, om du vill uppnå ett gott resultat. Glöm inte bort dina mål och de effekter du vill nå med webben, styr utvecklingen efter dessa. Mät, testa och förbättra löpande!

Fem tips för en lyckad webb

 1. Gör grundjobbet först – upphandla och beställ sen! En effektkartläggning hjälper dig på traven och ger dig en utmärkt grund att stå på genom hela projektet.

 2. Tänk på helheten när du budgeterar. Kom ihåg att pengarna inte bara ska räcka till själva byggandet av webben, utan även innehåll, drift, underhåll, förvaltning, vidareutveckling, marknadsföring med mera.

 3. Var ödmjuk inför uppgiften, vad klarar ni av själva och vad behöver ni hjälp med? Allt som oftast lönar det sig att vara ärlig mot sig själv och inse sina begränsningar för att slippa kostsamma överraskningar längre fram.

 4. Kom ihåg att lanseringen inte är slutdatumet, utan startskottet. Webben måste skötas om, både driftmässigt och innehållsmässigt. Fortsätt att styra arbetet efter mål och önskad effekt!
 5. Ha tålamod och låt det ta tid! Att bygga en webb är ingen quick fix, det kräver sin tid och sina resurser.
Kontakta Micke om du vill veta mer!
Mikael Engström
076-145 18 10

Nyhetsbrev