Kategorier
Okategoriserade

Nu startar vi arbetet med Orsa kommuns grafiska profil

Fotograf: Lena Pettersson

Vi kan nu glatt meddela att vi fått uppdraget att tillsammans med Orsa kommun ta fram en ny grafisk profil för den vackra dalakommunen. Den grafiska profilen ska bidra till att kommunikationen i Orsa kommun blir tydligare, mer enhetlig och mer modern.

Orsa kommun ligger i Dalarna och är en kommun med 6800 invånare. Idag har de en tillfällig grafisk manual som togs fram 2015, i väntan på att en omorganisation skulle bli färdig. Den tillfälliga manualen saknar många delar som verksamheterna efterfrågar. Det har gjort att enskilda medarbetare och chefer själva behövt skapa det som saknas. Resultatet är en rik och spretig variation av logotyper, färger, typsnitt och mallar och e-postsignaturer.

– Det signalerar inte en professionell organisation utan ger ett spretigt och amatörmässigt intryck. Det tar också onödigt mycket arbetstid av medarbetare och chefer att själva skapa dessa grafiska delar när nya behov uppstår, säger Emma Jidemyr, kommunikationsansvarig i Orsa kommun.

Den tillfälliga manualen saknar dessutom helt digitala delar som behövs till intranät, ny extern webbplats och sociala medier. På offentliga webbplatser ställs stora krav på tillgänglighet, och det omfattar även den grafiska kommunikationen. Att texten är läsbar, att vi använder tillgängliga typsnitt och att färgerna har rätt kontraster är några exempel som finns med i det så kallade Webbdirektivet som kommer att införas i svensk lagstiftning under september 2018.

Vi på Advant är otroligt glada och taggade över att få förtroendet att genomföra det här arbetet tillsammans med kommunen. Arbetet inleds i maj med ett flertal workshopar, där medarbetare, chefer, politiker och allmänheten kommer att bjudas in. Fokus på workshoparna blir att diskutera Orsas identitet och vad Orsa ska kommunicera för värden, både som plats och kommunen som arbetsgivare. Vi kommer även att genomföra en enkätundersökning för att få in tankar från såväl invånare som anställda.
Allt detta ligger sen till grund för arbetet med att ta fram Orsa kommuns nya grafiska profil.

Fortsättning följer…