Kategorier
Okategoriserade

Magasinet Kreativa skolan

För tredje året i rad skulle Region Värmland och Pedagog Värmland ta fram magasinet Kreativa skolan. Ett inspirationsmagasin som distribueras ut till alla skolor och förskolor i Värmland. Temat för det här numret var lärande för hållbar utveckling. Vårt uppdrag var att hålla i hela produktionen av magasinet, från planering av innehåll, kontakt med skribenter och fotografer samt formgivning, viss textproduktion och kontakt med tryckeriet.

 

unnamed-9-1.png

 

Ett lärande för hållbar utveckling karaktäriseras av demokratiska arbetssätt, kritiska förhållningssätt, ämnesövergripande samarbeten, en mångfald av pedagogiska metoder, delaktighet och inflytande från eleverna samt relevans. Arbetet ska ge resultat i det kringliggande samhället. Allt detta ville man lyfta i detta magasin vars syfte är att visa på hur olika skolor med hjälp av konstnärer och konstnärliga arbetssätt har hittat olika vägar att uppfylla detta.

Tillsammans med kunden planerade vi innehållet för magasinet och la upp en tydlig struktur för vårt arbete. Vi arbetade tillsammans med två olika skribenter som tillsammans med en fotograf åkte ut till det utvalda skolorna och intervjuade lärare, rektorer och elever. Utöver det samlade vi även in goda exempel från flera olika skolor i Värmland och dessa kortare texter tog vi fram.

 

unnamed-7-1.png

 

Med hjälp av Region Värmlands grafiska profil lyfte vi fram magasinets innehåll på ett läsvänligt och inspirerande sätt. Ett antal intervjuer med pedagoger som gav sina användbara tips fick ett speciellt utseende för att sticka ut från de vanliga artiklarna. Stor vikt lades vid att få ett bra flyt i magasinet genom att blanda längre artiklar med kortare intervjuer.

Magasinet har precis skickats ut till målgruppen och reaktionerna har varit mycket positiva.

”En god struktur och ett mycket bra samarbete med Advant har bidragit till att vi har känt oss så lugna och trygga genom hela produktionen. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. ”
Urban Norlander Region Värmland